Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 4, 2013
Image Size
330 KB
Resolution
426×426
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,962 (8 today)
Favourites
416 (who?)
Comments
993
×
share scrapbooling by quyenluv003 share scrapbooling by quyenluv003
mình rất xin lỗi vì cái link lần trước >"<
- lần trước mình sơ xài không kiểm tra nên các bạn không thể down được nhưng lần này mình đã rút kinh nghiệm hơn và đã kiểm tra
những bạn CMT vào bộ trước NẾU THÍCH BỘ NÀY THÌ NÓI NHÉ MÌNH SHARE FREE COI NHƯ ĐỀN BÙ BỘ TRƯỚC
còn những bạn khác thì như cũ
WATCH + FAV + CMT = LINK
Add a Comment:
 
:iconaidiu:
AiDiu 1 day ago  New member
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:iconbyeonb:
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:iconquyenluv003:
unfav  unwatch
Reply
:icontanitadanaia:
TanitaDanaia Apr 6, 2014  New member
Like it
Reply
:iconcebyun688:
CeByun688 Apr 3, 2014  Student Interface Designer
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Apr 1, 2014  Student Interface Designer
WATCH + FAV + CMT = LINK
Làm ơn send cho mình nhé, mình làm đủ diều kiện r ạ <3 tks
Reply
:icongomezmybitch:
GomezMyBitch Mar 30, 2014  New member
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:icondino-jiyeon98:
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:iconsophia-park:
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:iconjunghaemin:
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
Add a Comment: