Shop Mobile More Submit  Join Login
share scrapbooling by quyenluv003 share scrapbooling by quyenluv003
mình rất xin lỗi vì cái link lần trước >"<
- lần trước mình sơ xài không kiểm tra nên các bạn không thể down được nhưng lần này mình đã rút kinh nghiệm hơn và đã kiểm tra
những bạn CMT vào bộ trước NẾU THÍCH BỘ NÀY THÌ NÓI NHÉ MÌNH SHARE FREE COI NHƯ ĐỀN BÙ BỘ TRƯỚC
còn những bạn khác thì như cũ
                              
                                            CHÁN RỒI NÊN NGỪNG SHARE
                                                        
                                                         STOP SHARING
Add a Comment:
 
:iconpakay60:
PaKay60 Featured By Owner Jun 29, 2017  New Deviant
link please and thank you!
Reply
:icongigimae:
GigiMae Featured By Owner Mar 4, 2017
Link did not work.. :(
Reply
:icongigimae:
GigiMae Featured By Owner Mar 4, 2017
Love the colors! Thanks!
Reply
:icondinoh1974:
dinoh1974 Featured By Owner Feb 24, 2017
beautiful, me encanta, por favor, pliss
Reply
:iconmarine817:
marine817 Featured By Owner Feb 7, 2017
Thx!
Reply
:icondazscraps:
dazscraps Featured By Owner Jan 31, 2017
.
Reply
:iconidealestamparia:
idealestamparia Featured By Owner Jan 25, 2017
Watch+Fav+Comment=Link

Reply
:iconhave-luv:
have-luv Featured By Owner Jan 22, 2017
Fav + wat + cmt = Link down
Reply
:iconmetztliy:
metztliy Featured By Owner Aug 11, 2016
pliss
Reply
:iconkunnunuke:
kunnunuke Featured By Owner Jul 25, 2016
watch + fav + comment : link. tysm!
Reply
:iconrealshawolz:
realShawolz Featured By Owner Jun 24, 2016
cuteee
Reply
:iconfaebug:
FaeBug Featured By Owner Feb 3, 2016  Hobbyist General Artist
LOvely
Reply
:iconsasiji:
sasiji Featured By Owner Jan 8, 2016
cute
Reply
:iconnunoonty:
nunoonty Featured By Owner Nov 19, 2015
its beautiful
Reply
:iconcheoreom:
cheoreom Featured By Owner Nov 9, 2015
watch + fav + comment : link. tysm!
Reply
:iconyuddabhirawa:
yuddabhirawa Featured By Owner Sep 22, 2015  Hobbyist Interface Designer
its beautiful
Reply
:iconamandeks:
amandeks Featured By Owner Jul 12, 2015
Watch + Fav + Comment : Link, thanks
Reply
:iconlaykim19:
laykim19 Featured By Owner Jun 9, 2015
Watch + Fav + Comment : Link, thanks
Reply
:iconbooartwork:
BooArtwork Featured By Owner Edited May 7, 2015  Hobbyist Interface Designer
Watch + Fave + Comment ,thanks
Reply
:iconeunji-a:
eunji-A Featured By Owner Mar 30, 2015
Watch + Fave + Comment : Link, thanks
Reply
:iconeunji-a:
eunji-A Featured By Owner Mar 30, 2015
Watch + Fave + Comment : Link, thanks
Reply
:iconmyriotworld:
MyRiotWorld Featured By Owner Mar 29, 2015
Watch + Fave + Comment : Link, thanks
Reply
:iconliakyu:
liakyu Featured By Owner Mar 25, 2015
Watch + Fave + Comment : Link
Reply
:iconsuperlazykat:
SuperLazyKat Featured By Owner Mar 13, 2015  Student Interface Designer
Watch + Fave + Comment : Link 
Reply
:iconiamburningred:
iamburningred Featured By Owner Feb 28, 2015
Watch + Fave + Comment : Link 
Reply
:iconlandsartwork:
landsartwork Featured By Owner Feb 13, 2015
Watch + Fav + Comment : Link
Reply
:iconkaniaeditings:
KaniaEditings Featured By Owner Jan 10, 2015  Student Photographer
Watch + Fav + Comment : Link ^^ :) 
Reply
:iconmyriotworld:
MyRiotWorld Featured By Owner Dec 27, 2014
WATCH + FAV + CMT = LINK
Reply
:icondoodle1976:
doodle1976 Featured By Owner Dec 14, 2014
Watch+Fav+Comment=Link
So cool!
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Dec 19, 2014
thanks :))
Reply
:iconamirul007:
amirul007 Featured By Owner Dec 13, 2014  Student Interface Designer
Watch+Fav+Comment=Link
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Dec 19, 2014
thanks :))
Reply
:iconellainemarie:
EllaineMarie Featured By Owner Dec 5, 2014
Watch+Fav+Comment=Link
Reply
:icontakamikayushira:
TakamikaYushira Featured By Owner Nov 21, 2014  Student Artist
Đệp thế mà hết share rồi =(( tiếc thật
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Dec 19, 2014
để mình send tặng pn
Reply
:icontakamikayushira:
TakamikaYushira Featured By Owner Dec 19, 2014  Student Artist
Tks bạn nhiều XD
Reply
:iconlaigiaman2001:
laigiaman2001 Featured By Owner Sep 1, 2014
Wat + Fav + Cmt = Link
Reply
:icondulceston4:
dulceston4 Featured By Owner Edited Aug 22, 2014
Watch+Fav+Comment=Link Please!!!
Reply
:icondulceston4:
dulceston4 Featured By Owner Aug 22, 2014
Excellent !! congratulations!!
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 19, 2014  Student Interface Designer
Watch+Fav+Comment=Link
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Jul 20, 2014
ngừng r ! mở mắt ra đọc dùm đi
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Interface Designer
uh
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 12, 2014
Stop rồi =)) Tiếc ghê
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Jul 16, 2014
nếu bạn tk thì send cho bạn nhé ^_^
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 23, 2014
Được không? Nếu được thì tớ cảm ơn nhiều^^
Reply
:iconquyenluv003:
quyenluv003 Featured By Owner Jul 23, 2014
sent
Reply
:iconasilicazura:
AsilicaZura Featured By Owner Jul 26, 2014
Thanks bạn^^
Reply
:icontwyllia:
twyllia Featured By Owner Jul 8, 2014
I luv your scrpbook resources! They are so colorful and wonderful!
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
September 4, 2013
Image Size
330 KB
Resolution
426×426
Link
Thumb

Stats

Views
13,822
Favourites
515 (who?)
Comments
1,073
×